Page 7 - SPIRAL_ANKSYS_2020
P. 7

®
     Spiral Anksys SA/SM70

     s přídavným závrtným modulem     Kotva  Spiral Anksys®SA/SM70 se závrtným modu-                             Injektované kotvení
     lem SM70 je určená k ukotvení tepelně izolačních desek
     z minerální vlny s podélnou orientací vlákna (MW s
     pevností v tahu kolmo k rovině TR min. 10 kPa) k podkladu
     z betonu, plné cihly, děrované cihly, pórobetonu a dřeva.
     Kotva je souběžně certifikována pro dodatečné kotvení v
     rámci sanací a oprav stávajících zateplovacích systémů a
     pro zdvojování izolačních souvrství.                                   Produktové řady


     Kotva Spiral Anksys® SA/SM70 je certifikována pro pře-
     nos tahového i smykového zatížení ze zateplovacího systé-
     mu do podkladové konstrukce dle ETA 18/0965.


     Nedílnou součástí kotvy pro zvýšení tahové únosnosti je
     závrtný modul SM70 průměru 70 mm, který je vyroben
     z polyamidu PA6.                                             Aplikace a použití


     Injektáž kotev Spiral Anksys®SA/SM70 je prováděna vý-
     hradně expanzními výplňovými hmotami SAF3 s požární
     deklarací.                                                Návrh a školení


                      Závrtný modul SM70                           Montážní postupy

                      přídavný plastový modul průměru 70 mm
                      pro zvýšení tahové účinnosti


                                                          Technická specifikace
                                                  strana 7
   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12