Page 10 - SPIRAL_ANKSYS_2020
P. 10

®
     Spiral Anksys Foam SAF1

     expanzní výplňová hmota pro standardní injektáž
     Expanzní výplňová hmota SAF1 je nedílnou součástí
     patentově chráněných technologií Spiral Anksys®,
     přičemž splňuje všechny požadavky dle evropské
     směrnice EAD 331433-00-0601 Injektované kotve-
     ní stavebních izolací.


     Použití expanzní výplňové hmoty SAF1 se v rámci
     kotvicího systému Spiral Anksys® řídí technologic-
     kými předpisy a montážními postupy pro tento typ
     technologií.


     Expanzní hmota SAF1 na bázi jednosložkového po-
     lyuretanu se vyznačuje vysokou přídržností ke všem
     typům stavebních konstrukcí, tlakovou expanzí až
     180%, dlouhodobou chemickou, mechanickou a
     teplotní odolností. Je rozměrově stabilní i při vyso-
     kých teplotách, odolná vůči alkalickému prostředí a
     vlhkosti.

     Orientační vydatnost expanzní hmoty SAF1 je uve-
     dena v technických listech a na straně 48 tohoto ka-
     talogu. Skutečná spotřeba SAF1 je závislá na typu
     konstrukce, izolačního systému, teplotě a vlhkosti
     vzduchu.     Určené použití

     Betonové konstrukce, plné cihly                     

     Dutinové cihly, tvárnice, skořepinové materiály             
     Pórobetonové konstrukce a panely                     
     Sendvičové konstrukce, lehké obvodové pláště (LOP)            

     Speciální konstrukce, sendvičové panely, moniérky            

     Nové zateplovací systémy EPS, EPS NEO, TWINNER              
     Nové zateplovací systémy FP a PIR/PUR                 
     Nové zateplovací systémy s požární klasifikací A1/A2 dle ČSN EN 13501-1 nelze použít

     Dodatečné kotvení nestabilních ETICS - servisní kotvení         
     Zdvojování zateplovacích systémů, vícevrstvé izolace           

     Tepelně izolační fasády s vysokým lícním zatížením obklady a konstrukcemi 


                                                    strana 10
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15