Page 6 - SPIRAL_ANKSYS_2020
P. 6

Tělo kotvy Spiral Anksys®

                                  vysoce odolný spirálový svitek
                                  s antikorozní úpravou


            Integrovaný lem

            plastové zakončení pro snadnou
            montáž s nulovou tepelnou vodivostí

                 ®
     Spiral Anksys SA

     bez přídavných modulů     je základní typ injektované kotvy určené k upevnění tepelně
     izolačních desek z expandovaného nebo extrudovaného
     polystyrenu (EPS/XPS), polyuretanu (PUR), polyisokianurá-
     tu (PIR), fenolické pěny (FP) a dalších materiálů s pevností v
     tahu min. 100 kPa, včetně lamel z minerální vlny s kolmou
     orientací vlákna (TR min. 80 kPa), k podkladům z betonu,
     plné cihly, děrované cihly, pórobetonu, dřeva, deskových
     konstrukcí apod.


     Kotva je dále určena pro dodatečné kotvení v rámci sanací
     a oprav staticky nestabilních zateplovacích systémů a pro
     zdvojování izolačních souvrství. Kotva  Spiral Anksys®
     SA je certifikována pro přenos tahového i smykového zatí-
     žení ze zateplovacího systému do podkladové konstrukce
     dle ETA 18/0965.

     Tělo kotvy Spiral Anksys® průměru 14 mm je vyrobeno z
     kovové tkaniny z pozinkovaného ocelového drátu s průmě-
     rem 0,63 mm z oceli 11300 podle ČSN 41 1300. Tloušťka
                  2
     pozinkování drátu je min. 30 g/m . Kotva je zakončena in-
     tegrovaným plastovým lemem o průměru 19 mm z ABS.
     Injektáž kotev Spiral Anksys® SA je prováděna výhradně
     expanzními výplňovými hmotami SAF1 nebo SAF3.


                                                    strana 6
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11