Page 4 - SPIRAL_ANKSYS_2020
P. 4

Komplexní ochrana zateplovacích systémů

     bez kompromisů
     S narůstajícími požadavky na zateplovací systémy (tloušťky, váhy izolací, pově- Požadavky na komplexní ochranu
     trnostní a klimatické podmínky) narůstají nároky na kotvicí techniku. Kotvy nové  zateplovacích systémů ETICS
     generace musí být schopny nabídnout komplexní ochranu izolací i za nejnároč-
     nějších podmínek.                             Rozsah účinnosti injektovaných
                                          kotvicích systémů Spiral Anksys®
     Kotvicí systémy již nemohou být pouze příslušenstvím zateplovacích
     systémů.

                  únosnost v konstrukci        protažení izolantem 

                                          nulový bodový prostup tepla
                                                  
            teplotní a vlhkostní zatížení

                          komplexní ochrana
                          zateplovacích systémů       separace od podkladu 
                             ETICS
           dynamické zatížení větrem

                                          posun při zatížení váhou
                                                                   smykové zatížení            posun při zatížení větrem                                                     strana 4
   1   2   3   4   5   6   7   8   9